Polityka prywatności:

Właścicielem sklepu internetowego www.kwiaciarniabialystok.com jest Katarzyna Sołowiej – Rutkowskiej prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Białymstoku (15-794) przy ulicy Gajowej 8, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 82065, NIP 5423007147, REGON 200430059. Właściciel kwiaciarniabialystok.com oświadcza, że zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z jej usług. Zarządzanie danymi osobowymi podanymi przez klientów odbywa się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29. sierpnia 1997. r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29. października 1997. r. ze zm.).
Informacje szczegółowe o administrowaniu danymi osobowymi zawiera poniższy regulamin.

 

Dane osobowe
Korzystając z usług sklepu internetowego www.kwiaciarniabialystok.com , klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji zamówienia.
Dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki.
Dane osobowe nadawcy są wykorzystywane do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia.
Jeżeli życzeniem nadawcy jest, aby odbiorca był poinformowany, kto jest nadawcą przesyłki, może wpisać wiadomość i podpisać ją w polu „Treść bilecika”. Wiadomość oraz podpis zostaną dołączone do kwiatów. Jeżeli podpis nie zostanie zapisany przez nadawcę w tym polu, przesyłka pozostaje anonimowa.
W przypadku zamówień zagranicznych dane nadawcy są wymagane, ponieważ niektóre oddziały mogą odmówić realizacji zamówienia niezawierającego tych danych.
Dane osobowe odbiorcy przekazywane są kwiaciarniom partnerskim i firmie kurierskiej jedynie w celu realizacji przesyłki.
Sklep www.kwiaciarniabialystok.com zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich danych osobowych podawanych w zamówieniach oraz w procesie rejestracji w celach marketingowych i operacyjnych, jak i badaniach jakości wykonanych usług.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych sklepowi www.kwiaciarniabialystok.com. Usunięcie danych wymaga wysłania wiadomości e-mail z tematem „usuń” na adres kwiaciarnia.gajowa8@gmail.com

 

Cookies, Remarketing Google oraz RTB
Dane typu Cookies są zbierane przez firmę Katarzyny Sołowiej – Rutkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Białymstoku (15-794) przy ulicy Gajowej 8, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 82065, NIP 5423007147, REGON 200430059 w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania ze sklepu internetowego www.kwiaciarniabialystok.com.
Dane zawarte w plikach typu Cookies umożliwiają dostosowanie sklepu do potrzeb klientów i zapewniają klientom wygodę podczas przeglądania strony. Dzięki nim możliwe jest podtrzymanie sesji – użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie serwisu.
Każdy użytkownik może zarówno sam zarządzać swoimi plikami Cookies poprzez zablokowanie w swojej przeglądarce instalowania tych plików, jak i usunąć już wygenerowane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki Cookies.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystywane są pliki typu Cookies w remarketingu firmy Google oraz jak działają reklamy internetowe, przeczytaj politykę Google dotyczacą wyświetlania reklam: www.google.com/policies/technologies/cookies/
Strona może wykorzystywać Retargeting Personalizowany RTB (real time bidding).
Każdy użytkownik ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu pod adresem: www.rtbhouse.com/pl/privacy.

 
Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Właściciel serwisu ma prawo wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności. Informacje o tych zmianach pojawią się na stronie sklepu www.kwiaciarniabialystok.com